Registrace - VD

Registrace nového uživatele
Přezdívka: 
Heslo:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Podminky registrace:
Podmínky registrace uživatele:
Vítejte na stránkách registrace uživatelského účtu Před provedením registrace bychom vám rádi vysvětlili několik pojmů a objasnili podmínky, za jakých registraci uživatelského účtu provedeme.

Webové stránky jsou všechny internetové stránky provozované provozovatelem.

Uživatelem jste vy, ať již vystupujete v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo ni, např. jako spotřebitel.

Uživatelský účet vám umožní přístup ke službám dostupným na webových stránkách.

Pro zprovoznění vašeho uživatelského účtu si musíme nastavit podmínky jeho registrace a užívání. Jde o dokument, který právě čtete.

Osobní údaje jsou jakákoli data, která za osobní údaje považují příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů a která nám poskytujete při registraci uživatelského účtu.

1) Abyste mohli prostřednictvím webových stránek užívat placené služby, musíte se nejdříve registrovat. Registrace je bezplatná a můžete ji provést zde

2) Pro registraci vyplníte následující údaje:

jméno a příjmení,
uživatelské jméno,
heslo,
kontaktní e-mailovou adresu
Před objednáním placené služby vyplníte vaše fakturační údaje. Ty jsou nezbytné pro provedení objednávky, k samotné registraci je však nepotřebujete.

3) Při registraci uvádějte jen správné a pravdivé údaje. Pokud v budoucnu nastane jakákoli změna nebo zjistíte-li ve vyplněných údajích později chybu, prosíme, abyste údaje bez zbytečného odkladu aktualizovali.

4) Pokud s našimi podmínkami souhlasíte, potvrďte kliknutím na tlačítko  „Registrovat“ . 

5) Přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu (přístupové jméno a heslo) jsou jen vaše a nejsou přenositelné. Nikomu je nesdělujte.

6) Po úspěšné registraci budete automaticky přihlášeni do uživatelského rozhraní. Z něj objednáváte zvolené služby.

7) Uživatelský účet je pro vás dostupný nepřetržitě 24/7. Výjimečně může dojít ke krátkým omezením dostupnosti, a to v souvislosti s údržbou některé z našich služeb. O plánovaných odstávkách vás budeme předem informovat.

8) Můžete kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze registrovaných uživatelů. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailové adrese reg@venuedatabase.eu  Zrušením uživatelského účtu však ztrácíte všechny předplacené služby, které jsme vám poskytli.

9) Máme právo zrušit váš uživatelský účet na základě našeho uvážení v případě, že:

máme důvodné podezření, že jej užíváte v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
zneužíváte, blokujete či měníte jakoukoliv součást webových stránek nebo služeb, které vám poskytujeme;
nenavštívíte svůj uživatelský účet po dobu delší než tři (3) roky;
máme důvodné podezření, že poskytnete jiným osobám možnost využívat váš uživatelský účet;
porušíte povinnosti stanovené v těchto podmínkách registrace, nebo ve všeobecných obchodních podmínkách a pravidlech služby, kterou vám poskytujeme.
10) Podmínky jsou účinné od 1.1.2020.   

11) Znění podmínek můžeme přiměřeně měnit či doplnit. Každou jejich změnu vám oznámíme zprávou doručenou na vaši kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím uživatelského účtu. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete ji odmítnout. Odmítnutí nicméně ale budeme považovat za požadavek na zrušení uživatelského účtu s výpovědní dobou 30 dnů.

  Souhlasím s podmínkami registrace.